Domov se zvláštním režimem

Služby, které poskytujeme v našem zařízení

Základní sociální poradenství

Základní sociální poradenství, které zahrnuje podávání informací směřujících k řešení nepříznivé sociální situace, k případnému jednání se zájemcem o službu a uzavření smlouvy o poskytování sociální služby, o druzích sociálních služeb a o dalších formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, zajišťuje sociální pracovník. V rámci tohoto poradenství sociální pracovník informuje také o základních právech a povinnostech osob, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě a informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

Ubytování

Poskytujeme ubytování na jedno až pětilůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny polohovatelným lůžkem, nočním stolkem, skříní a jídelním stolem se židlemi. Klient může využít i připojení na internet. Každý pokoj má vlastní koupelnu a toaletu. V zařízení je k dispozici osobní výtah. V rámci základní činnosti ubytování zajišťujeme úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla, ošacení a žehlení. Ze všech pokojů je krásný výhled do parku a okolní přírody.

Klienti si mohou pokoje vyzdobit obrázky, fotografiemi, květinami a vybavit vlastními drobnými předměty, jako jsou lampička, rádio a podobně. V rámci činnosti ubytování je zajištěn denně úklid. Klienti mohou využívat jídelnu, salónek s kuchyňkou, ve které si mohou ohřát jídlo, uvařit kávu nebo čaj, zahradní altán, dvůr a zahradu.

Stravování

Celodenní stravování v rozsahu minimálně třech hlavních jídel odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování je zajištěno ve vlastní kuchyni. Strava je podávána v jídelně, případně na pokoji klienta. Po celý den jsou k dispozici teplé i studené nápoje. Jídelní lístky sestavuje a navrhuje na týden stravovací komise složená z vedoucí kuchyně a vrchní sestry, přičemž reflektuje návrhy klientů.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

V rámci činnosti zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu zajišťujeme pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, podporu při podávání jídla a pití, prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, při vstávání z lůžka, uléhání a změně poloh.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Každý pokoj má vlastní koupelnu se sprchovým koutem, případně lze využít společnou velkou koupelnu se speciálními pomůckami. V případě potřeby klienta zajišťujeme pomoc při úkonech osobní hygieny, při použití WC, při základní péči o vlasy a nehty. Do zařízení dochází pedikérka i kadeřnice.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

V případě potřeby a zájmu klienta poskytujeme pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, při aktivitách podporujících sociální začleňování osob jako jsou například nakupování, využití externích služeb kadeřnice, pedikérky a dalších běžných služeb mimo zařízení, pořádání různých kulturních akcí, zajištění náboženských obřadů, půjčování knih a časopisů, poskytnutí televize a radia ve společných prostorech.

Sociální terapeutické činnosti

Sociální terapeutické činnosti vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob a prolínají se téměř všemi ostatními činnostmi, které jsou klientům poskytovány.

Aktivizační činnosti

Klienti mají možnost si vybrat z nabídky volnočasových aktivit dle zájmu v dopoledních i odpoledních hodinách. Aktivity mohou být realizovaný individuálně nebo skupinově. Nabídka aktivit je vyvěšena na nástěnkách a průběžně aktualizována. Mezi nabízené aktivity patří například zpívání pro radost, trénování paměti, hraní stolních her, výtvarné činnosti, rukodělné činnosti, vaření, pečení, kondiční cvičení, bohoslužby, canisterapie, kulturní a společenské akce, posezení u kávy nebo čaje, rozhovory, vzpomínání, muzikoterapie, aromaterapie, bazální stimulace, péče o drobná zvířata, předčítání.

V domově je možnost věnovat se pěstování květin a zeleniny a chodit na procházky do okolí přilehlého rybníka a lesů. Na zahradě pořádáme různé společenské akce, pikniky a opékáme buřty. Organizujeme také výlety po okolních památkách.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

V případě potřeby klienta zajišťujeme pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů. Jedná se zejména o pomoc při komunikaci s institucemi, úřady a při změně dokladů, pomoc při hospodaření s financemi, zajištění volebního práva, spolupráce s opatrovníky, pokud ho má klient určeného nebo jinou osobou poskytující klientovi podporu v rozhodování, pomoc při odeslání a přijímání poštovních zásilek apod. V rámci pomoci s hospodařením je klientovi nabídnuta možnost zřídit si u poskytovatele depozitní účet, na který si může uložit své finanční prostředky, a z něhož má možnost si peníze vybírat hotově, nebo si z nich hradit léky a nákupy.

Ošetřovatelská a zdravotní péče

Ošetřovatelská péče je zajišťována všeobecnými a praktickými sestrami, které poskytují péči na základě indikace lékaře. Do zařízení pravidelně dochází praktický lékař, psychiatr a rehabilitační sestry. Ostatní ošetření nebo vyšetření probíhají ve spádových zdravotnických zařízeních.

logo​​​​

Jsme pobytové zařízení rodinného typu, které se nachází v klidném prostředí lesů, zahrad, polí a rybníka.


Navštivte také

sestricka.cz
medispot.cz
ahc.cz


Hlavní kontakt